Bepalingen en voorwaarden van gebruik

ULTRASEOPRO.COM SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST:

GELIEVE TE VERWIJZEN NAAR DE ENGELSE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST

GELIEVE TE LEZEN: DOOR DOWNLOADEN, MET BEHULP VAN ONZE SOFTWARE, OF AANKOOP VAN DIENSTEN IN VERBAND MET DE SOFTWARE, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE HIERONDER ZIJN VERMELD IN EEN JURIDISCH BINDENDE WIJZE.

Als u de software verkrijgen zijn, zoals hieronder gedefinieerd namens een bedrijf, vertegenwoordigt u die u zijn naar behoren gemachtigd is om het bedrijf te vertegenwoordigen en aanvaarden de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst namens het bedrijf. Een bindend contract wordt dan gevormd tussen de Ultraseopro.com en het bedrijf overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst. U persoonlijk overeen niet te plegen of elke schending van onze overeenkomst met het bedrijf te stimuleren.

Als u (collectief "u") niet met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst instemt of het bedrijf u vertegenwoordigt, niet downloaden of installeren van de software.

MERKGEBONDEN RECHTEN EN VOORWAARDEN:

Alle rechten, titel en rente met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de software (inclusief maar niet beperkt tot alle exe, html, php, tpl, dll, afbeelding/afbeelding en tekstbestanden) zijn eigendom van Ultraseopro.com. Deze rechten worden beschermd door de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten, andere geldende wetten inzake auteursrecht en internationale verdragsbepalingen. Ultraseopro.com behoudt alle rechten die nietuitdrukkelijk verleend hierin.

U mag niet distribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineering of demonteren van de software (toestemming wordt verleend om te bekijken/wijzigen van de broncode opgenomen binnen de "html", "php" en "tpl" bestanden alleen, met het oog op verbeteren of aanpassen van het product). De software, met inbegrip van eventuele gewijzigde of aangepaste versies, kan niet worden doorverkocht, gedistribueerd of aangeboden als een service zonder expliciete schriftelijke toestemming van ultraseopro.com. Ultraseopro.com behoudt zich het recht om te weigeren toestemming voor het gebruik van dit SOFTWAREPRODUCT naar ieder individu of bedrijf om welke reden, en kan doen zonder voorafgaande kennisgeving. U mag niet elke auteursrechtvermeldingen in elk van de broncode, zoals die in asp/asp.net scripts verwijderen, inclusief alle verwijzingen naar Ultraseopro.com.

LICENTIES:

Elk exemplaar van de software moet worden gebruikt voor slechts één productie website, het kan worden gebruikt op extra test servers. U zijn niet toegestaan om exemplaren van de software zonder de eerste aanschaf van de juiste aanvullende licenties. Deze licentie verleent geen geen reseller bevoegdheden.

DISCLAIMER VAN GARANTIES:

Voor zover toegestaan onder het plaatselijke recht, is deze software aan u geleverd "as is" zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook, of mondeling of schriftelijk, expliciet of impliciet. Ultraseopro.com wijst specifiek alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, niet-inbreuk en geschiktheid voor een particular doel.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Behalve voor zover toegestaan onder het plaatselijke recht, in geen gebeurtenis zal ultraseopro.com, aansprakelijk voor directe, speciale, incidentele, gevolgschade of andere schade (met inbegrip van gederfde winst, verloren gegevens of onderbreking kosten), die voortvloeien uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van gebruik van de software, op grond van de garantie, contract, onrechtmatige daad of andere juridische theorie en al of niet in kennis gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Uw gebruik van de software is volledig op eigen risico. Moet de software gebreken, u veronderstelt de volledige kosten van alle service, reparatie of correctie.

BELEID VAN DE TERUGKEER:

Software (inclusief maar niet beperkt tot alle html, php, tpl, afbeelding/afbeelding en tekst bestanden) niet worden geretourneerd voor een restitutie. Moet u zich een probleem voordoet met elke gekochte software, ultraseopro.com kan of kunnen niet biedt ondersteuningsservices om te helpen met de installatie / configuratie van de standaard software (uitgezonderd alle aangepaste werken of wijzigt). Ondersteuning is aan het oordeel van onze vergunning.

SUPPORTSERVICES:

Software gekocht van ultraseopro.com bevat beperkte gratis ondersteuning (technische ondersteuning, opnieuw gedownload, en standaard installatiehulp). Tenzij anders vermeld, is de gratis ondersteuning alleen beschikbaar via onze website/e-mail. Als u meer geavanceerde technische ondersteuning vereisen of vereisen van telefonische ondersteuning, wellicht extra adviesdiensten of een ondersteuningsplan vereist.

SOFTWARE-UPDATES:

Software gekocht van Ultraseopro.com omvat gratis upgrades zo lang als de prijs hetzelfde, blijft als de prijs van de software verhoogd, we kunnen vragen extra betaling van het verschil in prijs is nodig om te upgraden.

INSTALLATIE:

U moet elke poging om het beschermen van uw gegevens en andere bestanden tijdens de installatie bij het upgraden, of wanneer u een update installeert. Ultraseopro.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies van gegevens of andere verliezen die uit een installatie voortvloeien, upgrade, of bijwerken van de software. Vaste schijven (inclusief maar niet beperkt tot alle gegevens of bestanden die gerelateerd zijn aan uw e-commerce winkel) moet back-up op een regelmatige basis en moet altijd reservekopie maken voordat u een installatietaken.

ALGEMENE DISCLAIMER:

Ultraseopro.com noch wordt ervan uitgegaan dat noch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade, diefstal, misbruik, storing, etc. van uw hardware of gegevens of iets anders dat u kan eigen ongeacht de oorzaak of reden voor een dergelijke ongeluk. Ultraseopro.com is niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van zakelijke of andere gevolgschade, speciale, indirecte of bestraffende schade, zelfs als geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor enige vordering door een derde partij. Deze beleid, bepalingen en voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.